Nội dung cần lưu ý

Điều khoản sử dụng

28/08/2023

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ của Resta. Trước khi sử dụng các dịch vụ trên Resta, xin vui lòng đọc kỹ và ghi nhớ Điều khoản sử dụng (“Điều khoản”) này. 

Mọi hành động đăng ký hoặc sử dụng Nền tảng Resta xuất phát từ phía Khách hàng đều được coi là đồng ý với Điều khoản được đưa ra bởi Resta. Mọi thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Điều khoản sẽ được Resta tiếp nhận theo địa chỉ email: dvkh@resta.vn hoặc hình thức khác được thông báo trên Resta.vn.

Điều 1: Các định nghĩa

1. “Nền tảng Resta” có nghĩa là nền tảng công nghệ được phát triển, khai thác và sở hữu bởi Công Ty Cổ phần Công nghệ Bất động sản Resta. Thông qua Nền tảng Resta, Khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ do Resta cung cấp. Khách hàng có thể sử dụng Nền tảng Resta bằng cách truy cập website: https://Resta.vn  

2. “Resta”, hoặc “Công Ty” được hiểu là Công Ty Cổ Phần Công nghệ Bất động sản Resta

3. “Dịch vụ của Resta” là tổng hợp các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần Công nghệ Bất động sản Resta hoặc bởi bên thứ ba khác thông qua Nền tảng Resta.

4. “Thông tin cá nhân” là các thông tin cá nhân của Khách hàng được cung cấp cho Resta và Resta thu thập được qua quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ Resta.

5. “Khách hàng” là bất kỳ cá nhân truy cập, sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của Nền tảng Resta và/hoặc các Dịch vụ của Resta.

6. “Giao dịch” hoặc “Các giao dịch” là các chức năng do Khách hàng hoặc Resta thực hiện trên Nền tảng Resta nhằm sử dụng và cung cấp Dịch vụ của Resta.

Điều 2: Điều kiện sử dụng

1. Điều khoản này đặt ra các điều kiện giám sát hoạt động của Khách hàng trên Nền tảng Resta. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của Resta, Khách hàng chấp nhận ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng bên dưới.

2. Khách hàng phải đảm bảo rằng Khách hàng có quyền, thẩm quyền và đầy đủ năng lực để tham gia các Điều khoản. 

3. Khách hàng không thể truy cập hoặc sử dụng Nền tảng Resta hoặc chấp nhận các Điều khoản dưới đây nếu chưa đủ 18 tuổi. 

4. Resta có thể cập nhật Điều khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo chính sách nội bộ hoặc để đảm bảo việc vận hành an toàn của Nền tảng Resta. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho Khách hàng thông qua Tài khoản của Khách hàng tại Resta, địa chỉ Email mà Khách hàng cung cấp hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên website Resta.vn. Những thay đổi này sẽ lập tức có hiệu lực áp dụng tại thời điểm Resta thông báo tới Khách hàng.

5. Nếu Khách hàng không đồng ý với tất cả các điều kiện của Điều khoản này, vui lòng ngừng truy cập vào Nền tảng Resta và cách duy nhất của Khách hàng là không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Resta.

Điều 3: Trách nhiệm của Khách hàng

3.1. Khách hàng đồng ý chỉ truy cập và sử dụng Nền tảng Resta với các mục đích hợp pháp. Khách hàng có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với việc Khách hàng sử dụng nền tảng và Dịch vụ của Resta.

3.2. Bằng việc cung cấp thông tin bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại, email khi đăng ký tài khoản hay các trường thu thập thông tin trên Nền tảng Resta, Khách hàng đồng ý nhận các cuộc gọi, tin nhắn, email từ Resta bao gồm không giới hạn các nội dung liên quan đến chăm sóc Khách hàng, giới thiệu, quảng cáo dịch vụ của Resta.

3.3. Khách hàng đồng ý rằng hành động duy nhất thể hiện yêu cầu của Khách hàng về việc đề nghị Resta chấm dứt thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn, gửi email đến Khách hàng đó là gửi yêu cầu xóa tài khoản Khách hàng trên Nền tảng Resta.

Điều 4: Hạn chế đối với Khách hàng

4.1. Khi sử dụng Nền tảng Resta, Khách hàng đồng ý sẽ không:

- Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên Nền tảng Resta.

- Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của nền tảng Resta quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng Nền tảng Resta.

- Phổ biến tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, lăng mạ, đe dọa, độc hại, thô tục, khiêu dâm, hoặc bị phản đối hoặc vi phạm pháp luật khác.

- Tái bản, liên kết bất kỳ nội dung tại Nền tảng Resta cho các hoạt động mang tính thương mại hoặc nhằm mục đích bôi nhọ hình ảnh, danh dự, uy tín của Resta.

- Tuyên truyền tài liệu khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm, hoặc hoặc hành vi vi phạm quy định pháp luật, hoặc quy tắc ứng xử.

- Hạn chế hoặc cản trở việc sử dụng hoặc quyền lợi của người khác trên Nền tảng Resta.

- Khách hàng đồng ý không bán lại hoặc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của Khách hàng theo Điều khoản này. Khách hàng cũng đồng ý không sử dụng Nền tảng Resta cho mục đích thương mại khác mà không được cho phép bởi Resta.

- Khách hàng đồng ý không sử dụng Nền tảng Resta cho mục đích rửa tiền hay tham nhũng.

4.2. Khi sử dụng Dịch vụ của Resta, Khách hàng đồng ý sẽ không:

-  Tuyên truyền, đăng tải, phân phối, lưu trữ hoặc hủy hoại tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung tại Nền tảng Resta, không vi phạm các quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định quản lý việc thu thập, xử lý, hoặc chuyển giao thông tin cá nhân, hoặc vi phạm các chính sách được công bố bởi Resta.

- Đăng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu tạo điều kiện, khuyến khích hoặc ủng hộ các việc lừa đảo hoặc thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc các hoạt động bất hợp pháp, hoặc ủng hộ hoặc cung cấp thông tin chỉ đạo các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác bị nghiêm cấm bởi Điều khoản này; chẳng hạn như chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư cá nhân, cung cấp hoặc tạo ra các loại virus máy tính hoặc các phương tiện truyền thông bất hợp pháp, hoặc khuyến khích hoặc ủng hộ bất kỳ quan điểm chính trị nào.

- Đăng hoặc gửi các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ sai sự thật, không đầy đủ, gây hiểu nhầm, không cập nhật nguồn gốc, hoặc vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

- Lấy, nhập nội dung, mã lệnh bất hợp pháp trên Nền tảng Resta.

- Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bất kỳ nội dung nào hoặc thông tin có sẵn từ Nền tảng Resta mà không được phép.

- Đăng tải nội dung chứa các trang bị cấm hoặc yêu cầu mật khẩu, hoặc các trang hoặc hình ảnh bị ẩn.

- Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập tới Nền tảng Resta mà Resta cung cấp riêng cho Khách hàng.

- Truy cập dữ liệu không dành cho Khách hàng hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà Khách hàng không được ủy quyền truy cập.

- Lừa đảo nhằm mục đích lấy trộm mật khẩu hoặc thông tin xác thực cá nhân của những Khách hàng khác.

- Xóa hoặc thay thế bất kỳ tài liệu nào được đăng tải bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác.

- Quấy rối, kích động quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối của bất kỳ nhóm, tổ chức hoặc cá nhân nào.

- Cố tình gây trở ngại với bất kỳ Khách hàng khác trong việc sử dụng dịch vụ, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ Nền tảng Resta, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”.

- Sử dụng Dịch vụ, Nền tảng Resta cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào.

Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website Resta.vn, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5: Tính khả dụng của Nền tảng Resta

5.1. Resta luôn hướng đến việc cung cấp Dịch vụ tốt nhất có thể cho Khách hàng, tuy nhiên Resta không đảm bảo rằng các Dịch vụ tại Nền tảng Resta đáp ứng tất cả yêu cầu của Khách hàng.

5.2. Resta không thể bảo đảm Nền tảng Resta sẽ không có thiếu sót hoặc không có lỗi tại mọi thời điểm. Nếu có xảy ra thiếu sót tại Nền tảng Resta, Khách hàng nên thông tin tới Resta thông qua email: dvkh@resta.vn hoặc hình thức khác được Resta thông báo tại Nền tảng Resta và Resta sẽ sửa chữa thiếu sót sớm nhất có thể.

5.3. Việc truy cập của Khách hàng vào Nền tảng Resta có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Resta sẽ phục hồi quyền truy cập cho Khách hàng ngay khi các sự kiện nêu trên kết thúc. 

Điều 6: Trách nhiệm của Resta

6.1. Resta đóng vai trò:

- Cung cấp Nền tảng công nghệ và dịch vụ cần thiết giúp Khách hàng có thể sử dụng các Dịch vụ và thực hiện hiệu quả việc đầu tư các sản phẩm được cung cấp bởi Resta

- Đại diện của Khách hàng để liên lạc, thực hiện giao dịch và những công việc liên quan với các đơn vị cung cấp sản phẩm đầu tư.

6.2. Kết quả hoạt động của việc đầu tư không phải do Resta quản lý, kiểm soát hay thực hiện.

6.3. Nền tảng Resta cũng cung cấp nội dung từ các trang internet hoặc từ các nguồn thông tin khác và trong khi Resta cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên Nền tảng Resta được chính xác, uy tín và chất lượng cao, Resta không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó. Nếu được thông báo về bất kỳ sự sai sót trong các tài liệu trên Nền tảng Resta, Resta sẽ nỗ lực sửa chữa sai sót trong thời gian sớm nhất mà có thể.

6.4. Vui lòng lưu ý rằng có những rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở rủi ro thị trường, rủi ro hệ thống, rủi ro nhân sự. Resta mong rằng Khách hàng thận trọng khi sử dụng Nền tảng Resta.

6.5. Nền tảng Resta có thể chứa thông tin không chính xác phát sinh do lỗi đánh máy, lỗi giao diện trên Resta.vn. Chúng tôi khuyến cáo Khách hàng thường xuyên cập nhật các phiên bản mới nhất của Nền tảng Resta nhằm đảm bảo việc sử dụng Nền tảng Resta và thông tin trên Nền tảng Resta hiệu quả.

6.6. Nếu Resta vi phạm Điều khoản này, Resta sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại mà Khách hàng phải gánh chịu như là một kết quả trực tiếp và trong phạm vi chúng là các hệ quả có thể được dự đoán trước cho cả hai bên tại thời điểm Khách hàng sử dụng Nền tảng Resta.

6.7. Trách nhiệm pháp lý của Resta trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ không bao gồm các khoản thiệt hại kinh tế như mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận.

6.8. Trách nhiệm tổng hợp của Resta đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc Khách hàng sử dụng Nền tảng Resta và/hoặc các Dịch vụ Resta được giới hạn tới thời điểm tài khoản của Khách hàng đã hết hạn sử dụng, bị khóa, xóa khỏi hệ thống, cơ sở dữ liệu của Resta.

6.9. Resta có trách nhiệm ngăn chặn việc rửa tiền hay tham nhũng, vậy nên nếu trong quá trình đầu tư, tích lũy của Tài khoản Khách hàng có dấu hiệu lạ thường và/hoặc khả nghi thì Tài khoản Khách hàng sẽ bị Resta tạm khóa để kiểm tra với Khách hàng, cơ quan điều tra liên quan hoặc/và cơ quan có thẩm quyền.

Điều 7: Quyền sở hữu trí tuệ

7.1. Khách hàng thừa nhận Nội dung trên Nền tảng Resta nói chung do Resta, cộng tác viên về nội dung ("Cộng tác viên"), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Khách hàng thừa nhận Nền tảng Resta cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) ("Quyền Sở hữu Trí tuệ"), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của Khách hàng sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

7.2. Khách hàng chỉ có thể tải xuống hoặc sao chép nội dung trong phạm vi được cho phép rõ ràng bằng văn bản trên Nền tảng Resta. Không có tiêu đề hoặc quyền lợi nào trong bất kỳ tài liệu hoặc phần mềm nào được chuyển giao cho Khách hàng bởi bất kỳ việc tải xuống hoặc sao chép nào như vậy. Khách hàng không được phép tái sản xuất (ngoại trừ như đã lưu ý ở trên), xuất bản, truyền, phân phối, hiển thị, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, bán hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bán hoặc khai thác nào theo bất kỳ cách nào, toàn bộ hoặc một phần bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng Resta hoặc bất kỳ phần mềm, dịch vụ nào có liên quan.

7.3. Khách hàng chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua Nền tảng Resta phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên Nền tảng Resta mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được sử dụng theo ủy quyền”.

7.4. Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, Khách hàng tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho Nền tảng Resta quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Khách hàng cũng cho phép Resta cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Khách hàng cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Khách hàng cũng cho phép Nền tảng Resta dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

Điều 8: Đăng ký tài khoản

8.1. Để sử dụng một số tính năng nhất định của Nền tảng Resta, Khách hàng phải đăng ký tài khoản (“Tài khoản”) và cung cấp một số thông tin nhất định được nêu trong mẫu đăng ký tài khoản của Resta. 

8.2. Khách hàng phải đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các thông tin chi tiết mà Khách hàng cung cấp trong quá trình đăng ký. Khách hàng đồng ý không sử dụng Tài khoản của Khách hàng khác. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả việc sử dụng Tài khoản của mình. Khách hàng đồng ý rằng việc chia sẻ Dịch vụ với người khác hoặc cung cấp cho người khác quyền truy cập vào Dịch vụ thông qua Tài khoản của Khách hàng vi phạm các Điều khoản của Nền tảng Resta và có thể cấu thành hành vi gian lận hoặc trộm cắp, mà chúng tôi bảo lưu mọi quyền và biện pháp khắc phục. Khách hàng đồng ý không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác ngoài các đại lý được ủy quyền của Khách hàng, nếu có, sử dụng Nền tảng Resta hoặc Dịch vụ thông qua Tài khoản của Khách hàng. 

8.3. Khách hàng phải thông báo ngay với Resta khi có bất kỳ thay đổi thông tin đăng ký nào bằng việc cập nhật thông tin cá nhân của Khách hàng để Resta có thể liên lạc với Khách hàng một cách hiệu quả.

8.4. Resta được phép tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của Khách hàng ngay khi Resta thấy cần thiết hoặc nếu Khách hàng vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản này. Tùy vào tính nghiêm trọng của vi phạm mà Resta sẽ thông báo cho Khách hàng về việc hủy bỏ đăng ký trước hoặc sau thời điểm hủy bỏ.

8.5. Khách hàng có thể hủy bỏ đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo tới Resta bằng cách liên hệ tới email: dvkh@resta.vn. Trong trường hợp này, Khách hàng phải ngưng sử dụng Nền tảng Resta.

8.6. Việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký và quyền sử dụng Nền tảng Resta của Khách hàng sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý của các bên phát sinh trước hoặc tại thời điểm tạm dừng, hủy bỏ đăng ký Tài khoản theo quy định.

8.7. Khách hàng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập Tài khoản của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản.

8.8. Khách hàng đồng ý thông báo ngay cho Resta về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép hoặc nghi ngờ sử dụng trái phép đối với Tài khoản của mình hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Khách hàng không tuân thủ các yêu cầu trên.

8.9. Khách hàng đồng ý rằng Tài khoản của mình sẽ được tự điều hành và Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch mua, bán, quyết định đầu tư và hướng dẫn được đặt trong Tài khoản. Mặc dù Resta có thể cung cấp dữ liệu, thông tin hoặc nội dung do các bên khác cung cấp liên quan đến chiến lược đầu tư và/hoặc cơ hội mua và/hoặc bán bất động sản, Khách hàng không nên xem bất kỳ nội dung nào như là một lời khuyên đầu tư, tài chính hoặc pháp lý. 

8.10. Khách hàng thừa nhận và đồng ý hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xác định tính phù hợp của một khoản đầu tư và chấp nhận những rủi ro liên quan đến các quyết định như vậy, có thể bao gồm rủi ro mất hoàn toàn tiền gốc của Khách hàng.

Điều 9. Các điều khoản khác

9.1. Khách hàng không được phép chuyển giao bất kỳ các quyền nào của Khách hàng theo Điều khoản này cho người khác. Resta được phép chuyển giao các quyền của Resta theo Điều khoản này cho đối tác của Resta, và/hoặc cơ quan có thẩm quyền khi Resta nhận thấy các quyền của Khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng.

9.2. Nếu Khách hàng vi phạm Điều khoản này và Resta lựa chọn không truy cứu trách nhiệm của Khách hàng, Resta vẫn sẽ có quyền sử dụng quyền và biện pháp sau đó hoặc trong bất kỳ tình huống nào khi Khách hàng tiếp tục vi phạm Điều khoản này. Resta không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản này gây ra bởi các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Resta.

9.3. Nếu có bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này được tòa án hoặc hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền tìm ra là không hợp lệ hoặc không khả thi, sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi của các quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến các quy định khác trong Điều khoản này và tất cả các nội dung không bị ảnh hưởng bởi sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi đó sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Đang tải ...

Bài viết cùng chuyên mục

Đang tải ...